3Dstereo.com.pl

kilka słów o muzyce i sprzęcie muzycznym

Akustyka w systemie wentylacji mechanicznej

akustyka

Warto powiedzieć o tym, jak w systemie wentylacji mechanicznej działa akustyka, gdyż wentylacja mechaniczna ze względu na pracę centrali może być źródłem hałasu w budynku.

Co dzieje się z dźwiękami? Należy wiedzieć, że dźwięki mogą się przedostawać do pomieszczeń przez przewody wentylacyjne. Co jest największym źródłem hałasu? Największym źródłem hałasu jest sama centrala. Dlatego też w przewodach wentylacyjnych montuje się tłumiki hałasu. Gdzie lokalizuje się te tłumiki? Lokalizuje się je w niedalekiej odległości od centrali. Należy wiedzieć, że właściwie dobrane tłumiki skutecznie redukują hałas wytwarzany przez urządzenie.

Powodem rozchodzenia się hałasu może być również niewłaściwy montaż centrali. W przypadku kiedy jest ona mocowana do elementów budynku przewodzących dźwięki, to wtedy należy zastosować specjalne sprężyste podkładki redukujące ewentualne wibracje.

akustyka w wentylacji

Hałas w instalacji może być też wywołany zbyt dużą prędkością przepływu powietrza. Dlatego zalecane jest to, aby nie przekraczać prędkości przepływu w przewodach oraz w elementach nawiewnych i wywiewnych. Trzeba powiedzieć, że dla głównych przewodów prędkość nie powinna być większa niż 3-4, 5 m/s, w odgałęzieniach i podejściach do nawiewników i kratek nie większa niż 2-3 m/s, elementy nawiewne 1-3 m/s, a wywiewne 1, 5-3 m/s.